ลานนา คือชื่อที่เก่าแก่สำหรับเขตพื้นที่ตอนเหนือของประเทศไทย เขตพื้นที่แห่งนี้อุดมไปด้วย สภาพ พื้นที่เป็น ภูเขาสูงที่สวยงามอากาศที่สะอาดและ สภาพอากาศเย็นสบาย - สภาพแวดล้อม ที่สมบรูณ์แบบสำหรับการเพาะปลูกชา  เกษตรกรที่เพาะปลูกชาจำนวนมากในเขตพื้นที่แห่งนี้ ดำเนินการอนุรักษ์และสานต่อน้ำชาในแบบดั้งเดิมด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ต่อต้านการใช้สารกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยและสารเคมียิ่งไปกว่านั้นเมื่อชาส่วนใหญ่ที่มาจากฟาร์ม ได้รับการคัดสรรจากใบส่วนบนสุดของต้นชานำไปยังโรงงานผลิตเก็บเกี่ยวในแต่ละห้องที่ได้รับการสั่งซื้อในการผลิตชา คุณภาพ ระดับสูงสุดอีกด้วย

       ลานนา ที เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาแหล่งผลิตชาคุณภาพ ที่ได้จาก ใบด้านบนสุด ที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นให้ร้านชาแห่งนี้ไว้สำหรับการลิ้มลอง ผลิตภัณฑ์ชาของเรา ที่ขายจากการคัดสรรชาด้านบน สุดของต้นทั้งชาอูหลงของเราที่มีความหลากหลายของรสชาติแสนอร่อยโดยมีทั้ง สีดำสีเขียวและชาปั่นเพื่อ สุขภาพ         ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรายังได้รับการให้ความไว้วางใจในการจัดหาบริการชาไปยังโรงแรมระดับห้าดาวของประเทศไทย อาทิเช่น โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลในเชียงใหม่, โรงแรมเชอราตัน ในกรุงเทพฯ, โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย, โรงแรม แมริออท และโรงแรมไฮแอทเอราวัณในกรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่!